Lista advokata medijatora AK Vojvodine

Arsić (Đorđe) Tanja, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advokat.tanja.arsic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0641446623

Autišer (Emil) Darko, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : darko.autiser@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 065/836-1245

Babić (Đorđe) Nataša, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : natasa.babic@radovic-law.com
Broj mobilnog telefona : 063547724

Babić Višekruna (Veselin) Ljiljana, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Posredovanje u porodičnim sporovima, Posredovanje u privrednim sporovima
E-mail adresa :babic2009@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 063286127

Bajagić (Dragoljub) Jelena, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga
E-mail adresa :jelenabajagic@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 064/2686-978

Bednarik (Tihomir) Snežana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : bednarik.snezana@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0600794442

Berćan (Slavko) Živko, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advbercan@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0638092999

Bjeletić (Božidar) Biljana, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Porodična medijacija
E-mail adresa : advbbjeletic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0641215941

Brnjica (Zlatibor) Dragana, advokat, Temerin
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : draganasarvas@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 069/1809-976

Veselinović (Nebojša) Aleksandar, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advokat.veselinovic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/750-2323;064/4940-604

Vidić (Slavko) Aleksandra, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : aleksandravidic88@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0640098636

Glavardanov (Žarko) Kristina, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Sporazumno finansijsko restrukturiranje, Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga
E-mail adresa : kristina.glavardanov@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0642522441

Gligorić (Predrag) Srđan, advokat, Bečej
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Porodična medijacija, Napredne veštine posredovanja
E-mail adresa : srdjan.gligoric.skale@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063549141

Golubović (Petar) Svetlana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Porodična medijacija
E-mail adresa : golubovicsvetlana8@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 065/421-9000

David (Karolj) Hargita, advokat, Kanjiža
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : hargita.david@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/160-1805

Daković (Slobodan) Milena, advokat, Vrbas
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja
E-mail adresa :milenasdakovic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063536773

Dobrosavljev (Milan) Srđan, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : adv.dobrosavljev@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 063584522
Broj telefona : 021456648

Dugonjić (Radivoje) Tanja, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga, Posredovanje u privrednim sporovima
E-mail adresa : tanja_dugonjic@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 0631177097

Đonović-Maluckov (Bogdan) Zorka, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advzorka@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/7761-165

Đurašinović (Branko) Dragana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : d.durasinovic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063553588

Zgerđa (Vlastimir) Dragan, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga
E-mail adresa : emil06@ymail.com
Broj mobilnog telefona : 064/1398-006

Jeftić (Mića) Milena, advokat, Ruma
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Medijacija u slučajevima zlostavljanja na radu-mobinga
E-mail adresa : medijator.jefticmilena@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 064/2296-931

Jonovska (Vladimir) Jelena, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : jonovska.jelena@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/170-9820
Broj telefona : 013/341-257

Kovačević (Stevan) Gordana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : adv.kanc.kovacevic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0642307034

Kovačević (Jovo) Marijana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka
E-mail adresa : marijana.kovacevic76@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/863-7018
Broj telefona : 021/651-9163

Kozomara (Mile) Milana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : milanakozomara@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 060/6203869

Kralj Radin (Milan) Biljana
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : biljana@advkralj.com
Broj mobilnog telefona : 063/553-054

Lazarević (Mihailo) Radovan, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka
E-mail adresa : advrasola@neobee.net; radovanlazarevic323@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 064/2340-626
Broj telefona : 021/6615-242

Lakić (Miloš) Srđan, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advokatslakic@yahoo.com
Broj mobilnog telefona :0605584299

Lalin (Milan) Radovan, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : radovan@lalinlaw.com
Broj mobilnog telefona : 063/503-101

Lalić (Laslo) Dora, advokat, Subotica
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : lalitydora@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/1836-731

Ljubić Todoran (Milomir) Marinela, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : marinelaljubic@yahoo.com
Broj mobilnog telefona :063/340-073

Malešev (Riste) Jelena, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Porodična medijacija, Posredovanje u privrednim sporovima, Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja
E-mail adresa : advokat.jelenamalesev@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0656962959

Mijatović (Pero) Marijana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka
E-mail adresa : advokatmarijanamijatovic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0649329980

Milaš (Milan) Milica, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Porodična medijacija, Napredne veštine posredovanja, Posredovanje u privrednim sporovima
E-mail adresa : adv.milasm@sbb.rs
Broj mobilnog telefona : 0646677677
Broj telefona : 0216447768

Miljanić (Tanasije) Ljubiša, advokat, Mačvanska Mitrovica
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : ljubisamiljanic1@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0644104186

Munižaba Jaić (Branko) Sanja, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : sanja.munizaba.jaic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/521-087
Broj telefona :021/422-087

Nikola (Milorad) Jović, advokat, Bačka Palanka
Podatak o završenoj obuci za posrednika : Osnovna obuka
E-mail adresa: nikola.jovic.75@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0638020006

Perović (Gavrilo) Vladimir, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advokatvladimirperovic@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 0604400634

Petrović (Miodrag) Emilija, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advokat.emilija@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0644332151

Poljaković (Ladislav) Mira, advokat, Subotica
Podatak o završenoj obuci za posrednika: Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Vršnjačka medijacija, Razvoj prakse i upravljanje predmetima u postupku posredovanja (case management), Porodična medijacija
E-mail adresa :advmirap@eunet.rs
Broj mobilnog telefona : 063514044

Poljaković Dafna (Mladen) Gordana, advokat, Subotica
Podatak o završenoj obuci za posrednika:Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Vršnjačka medijacija, Razvoj prakse i upravljanje predmetima u postupku posredovanja (case management), Porodična medijacija, Posredovanje u privrednim sporovima
E-mail adresa :poljakoviclaw@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0692211067

Popov (Marko) Goran, advokat, Senta
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : goranpopov@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0646628440

Puhalović (Dragoljub) Aleksandar, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advacans@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/532-362
Broj telefona : 021/6624-269

Radović (Veljko) Nebojša, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : nebojsa.radovic@radovic-law.com
Broj telefona : 0212100828

Radomirović-Ettore (Vinko) Zora, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, Kolektivno pregovaranje
E-mail adresa : zora.ettore@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/529-266

Radošević (Vladimir) Violeta, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : violeta.radosevic@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 063520299
Broj telefona : 021524938

Reža (Stevan) Slobodan, advokat, Pančevo
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : slobodanreza@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 063/8641536

Spasojević-Ivančić (Veselin) Dejana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Napredne veštine posredovanja – medijacije, rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, Kolektivno pregovaranje
E-mail adresa : office_dejana_verica@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 060/0297-296

Stajić Tanjga (Dragan) Branislava, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – Vršnjačka medijacija, Razvoj prakse i upravljanje predmetima u postupku posredovanja (case management)
E-mail adresa : office@stajictanjga.com
Broj mobilnog telefona : 064/3565-365

Todoreskov (Velemir) Milenko, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : adv.todoreskov@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 060/7271-023
Broj telefona : 021/6543-615

Feher Opletan (Ištvan) Endre, advokat, Palić
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : opletan@eunet.rs
Broj mobilnog telefona : 064/1126-559
Broj telefona : 024/753-432;024/753-109

Čudić (Obrad) Ivana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : ivanakiridzic@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 063/1973-451

Šaldić (Ramo) Tijana, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : adv.tsaldic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 0644241421

Knežević (Jovo) Zoran, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advokat.knezevic.zoran@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/59-69-79

Đilas (Čedomir) Dragana, advokat, Kula
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – posredovanje u privrednim sporovima
E-mail adresa : adv.djilasdragana@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 064/219-29-74

Joksović (Joakim) dr Marija, advokat, Kula
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – posredovanje u privrednim sporovima
E-mail adresa : advokat.joksovic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 063/8114-314

Ilić (Boris) Marina, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advokat.ilic.marina@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 060/0202-783

Stupar (Branislav) Branislava, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : branislavamijic@yahoo.com
Broj mobilnog telefona : 063/847-4521

Oros Barna (Ljubomir) Silvija, advokat, Kula
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka; Specijalizovana obuka – posredovanje u privrednim sporovima
E-mail adresa : advokatsilvija@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 064/216-7552

Popivoda Bubanja (Slavko) Dunja, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : dunjapopivoda@popivoda.rs
Broj mobilnog telefona : 066/50-53-589

Udicki (Nikola) Perica, advokat, Melenci
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : advokat.udicki@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 062/225-250

Kadović (Vesko) Mirko, advokat, Novi Sad
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : mirkokadovic@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 069/460-9638

Mataruga (Ranko) Ana, advokat, Sremska Mitrovica
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : sremanam@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 064/870-9575

Marjanov (Mileta) Bojan, advokat, Vršac
Podatak o završenoj obuci za posrednika :Osnovna obuka
E-mail adresa : bojanmarjanov@gmail.com
Broj mobilnog telefona : 062/715-014

 

Rukovodilac
Centra za medijaciju Advokatske komore Vojvodine
Tanja Arsić, advokat s.r.