Dusan Belic

Kurs učenja na daljinu pod nazivom “Imovinska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP)”

AKV u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu organizuje besplatan kurs učenja na daljinu pod nazivom “Imovinska prava i Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP)”.

Trajanje kursa: 12 nedelja

Predavačica: Biljana Sladojević Milatović, nekadašnja pravnica u Evropskom sudu za ljudska prava.

Učesnici će biti dužni da se uključe online na kurs jednom nedeljno u trajanju od 1.5.sat. Kursu se pristupa otvaranjem naloga na HELP platformi za elektronsko učenje:
http://help.elearning.ext.coe.int/login/index.php

Kurs je namenjen advokatima i advokatskim pripravnicima.

Kurs je nastao u okviru Evropskog programa Saveta Evrope za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava (HELP), kojim se pruža podrška državama članicama Saveta Evrope u sprovođenju Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou.

Tokom kursa, polaznici će se upoznati sa važećim standardima imovinskog prava i poljem njihove primene kroz razumevanje domena člana 1 Protokola 1 EKLJP. Svake nedelje obrađivaće se drugačiji modul kursa, tokom kojih će polaznici dobiti materijal za čitanje koji se sastoji od interaktivnih elemenata, pitanja, video materijala i animiranih slajdova.

Radi evidentiranja broja zainteresovanih, molimo kolege koji žele da pohađaju kurs da svoje prijave dostave na akv.akademija@gmail.com zaključno sa 20.9.2019.

Dalje informacije o kursu sadržane su u dokumentu “Help in 3 Steps” a dodatna objašnjenja o kursu možete dobiti od advokata Isidore Nikolić Savin (ins@nikolicsavin.com).