admin

KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA PRAVNIKE

Na osnovu člana 86. Zakona o advokaturi i člana 137. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine organizuje KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA PRAVNIKE

Cilj: osposobljavanje advokata i advokatskih pripravnika upisanih u imenike Advokatske komore Vojvodine da na engleskom jeziku pišu, čitaju i razumeju zakone, ugovore, sudske odluke, pravna mišljenja, dopise i predloge, i da učestvuju u pravnim seminarima, diskusijama i prezentacijama.

Predavač: prof. dr Maja Stanivuković , redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i profesor engleskog jezika i književnosti.

Uslov: poznavanje engleskog jezika nivoa B2 (Upper Intermediate – po vlastitoj oceni polaznika, bez prethodne provere znanja i prilaganja dokaza).

Broj časova: ukupno 24 školska časa (jednom nedeljno po dva časa).

Trajanje: od 14. oktobra do 23. decembra 2014.

Oblik rada: obuka u najviše dve grupe od po 10 polaznika, formirane po redosledu prijavljivanja.

Mesto održavanja: prostorije Advokatske komore Vojvodine.

Prijavljivanje: Do 25. septembra 2014. na adresu Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina, 20/1, ili panonija@eunet.rs, sa naznakom “Kurs engleskog jezika”.

Poželjna literatura: Cambridge University Press, International Legal English – Student book with 3 audio cds (priručnik se može nabavitipo ceni od 2.800,00 din. kod firme JOIN In iz Beograda, Makedonska 30 – info@joinin.rs.

Kurs je besplatan za polazike.
Polaznik koji je uredno pratio nastavu dobija sertifikat o pohađanju kursa.

Predsednica Veća predavača
Mr Mirjana Tomić Jovanović s.r.

Dekan
Dr Slobodan Beljanski s.r.