admin

Kurs: ENGLESKI ZA PRAVNIKE II, 12.02.2019. – 16.04.2019. godine u Novom Sadu

Kurs: Engleski za pravnike II

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizuje nastavak kursa engleskog, ’’Engleski za pravnike II’’, i to za one polaznike koji su prvi deo kursa redovno pohađali.

• Termin nastave: od 12.02. do 16.04.2018. godine, utorkom, kasnije popodne;
• Broj časova: jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa (ukupno 20 školskih časova);
• Broj polaznika: od 8 do 12;
• Mesto održavanja nastave: sala Upravnog odbora AKV, u sedištu, u Novom Sadu;
• Literatura: Cambridge University Press 2011 International Legal English – Student book with 3 audio dcs (udžbenik po kome su polaznici pohađali nastavu u prvom delu kursa).

Molimo vas da se prijavite, što pre, a najkasnije do 21.01.2019. godine.
Prijavljivanje se vrši putem mejl adrese Akademije Advokatske komore Vojvodine: akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje matičnog broja iz advokatske/pripravničke legitimacije.

S obzirom na to da je broj polaznika ograničen, prijave će se prihvatati po redosledu prijavljivanja, s tim da će prednost imati oni kandidati koji su prvi deo kursa najredovnije pohađali.