admin

Kurs: ENGLESKI ZA PRAVNIKE I, 04.09.2018. – 20.11.2018. godine u Novom Sadu

Advokatska komora Vojvodine objavljuje organizovanje i poziva na prijavu za KURS: ENGLESKI ZA PRAVNIKE I

Rok za prijavu je do 30.06.2018. godine

Prijavljivanje se vrši putem e-mail adrese Akademije Advokatske komore Vojvodine: akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje matičnog broja iz advokatske/pripravničke legitimacije.

Preuzmite fajl za detalje.

U Novom Sadu, 01.06.2018. godine