Uroš Pajić

Korišćenje usluga FitPass aplikacije za advokate i advokatske pripravnike

Poštovane koleginice i kolege,

Advokatska komora Vojvodine posredstvom Komisije za sport zaključila je ugovor o poslovnoj saradnji sa kompanijom „FitPass“ Emergo Sport doo iz Beograda, na period od godinu dana.

Na osnovu ovog ugovora, svi zainteresovani članovi AKV – advokati i advokatski pripravnici moći će da koriste usluge FitPass – a po povlašćenoj ceni od 2.700 dinara uplatom na račun Advokatske komore Vojvodine na broj 340-11026454-90, gde se kao svrha uplate navodi „za FITPASS“, a u pozivu na broj obavezno staviti matični broj iz advokatske ili pripravničke legitimacije.

Uplate se primaju do 25. u mesecu za korišćenje usluga za naredni mesec. Dakle, uplatom 2.700 dinara do 25.10.2023. godine aktivira se usluga za period od 01.11.2023. – 30.11.2023. godine, a koja se može produžiti ponovnom uplatom do 25. u mesecu, za naredni mesec.

  • Više o FITPASS – u na linku https://fitpass.rs/
  • Način na koji se usluga aktivira nalazi se u prilogu.

Za sve dodatne informacije vezane za korišćenje FitPass usluga možete pozvati broj telefona +381698093183, ili u pisanoj formi na i.milenkovic@fitpass.rs

Preuzmite uputstvo