Dusan Belic

Konkursi Glasnika Advokatske komore Vojvodine

U cilju unapređenja kvaliteta časopisa uredništvo Glasnika Advokatske komore Vojvodine raspisalo je dva nagradna konkursa.

Prvi konkurs za nagradu u iznosu od 150.000 dinara uredništvo je raspisalo za originalni naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama. Cilj konkursa je da motiviše mlade istraživače (doktorande i doktore nauka koji su stekli to zvanje u prethodne dve godine) da svoje radove o preduzetim naučnim istraživanjima objave upravo u našem časopisu.

Drugi konkurs uredništvo je raspisalo da bi se nagradio rad koji doprinosi dijalogu između pravne teorije i prakse. Nagrada koja se dodeljuje ovim konkursom nosi naziv “Nagrada za pisanu pravnu reč” i upravo je raspisana kako bi se motivisale kolege da u svojim naučnim ili stručnim radovima otvore dijalog o pitanjima koja su od izuzetnog značaja za pravnu praksu u Republici Srbiji. Ovom nagradom, uredništvo nastavlja da baštini osnovnu ideju osnivača našeg časopisa, da ovaj časopis bude mesto susreta pravne teorije i pravne prakse.

S velikim zadovoljstvom pozivamo sve kolege, teoretičare i praktičare, da nam se jave sa radovima.

Višeinformacija u prilogu ili na sajtu: www.glasnik.edu.rs