Stefan Repac

Konačan nacrt Pravilnika o radu Potpornog fonda

Poštovane kolege, u prilogu se nalazi poslednja verzija nacrta Pravilnika o radu Potpornog fonda koja je rezultat usaglašavanja sa predlozima i primedbama dostavljenom od strane članova AKV.

Nacrt Pravilnika o radu Potpornog fonda