Komisija za slobode i prava čoveka:

  1. Hornjak Sonja, advokat u Zrenjaninu
  2. Mrdalj Danka, advokat u Novom Sadu
  3. Matušćak Steva, advokat u Šidu
  4. Jeftić Milena, advokat u Rumi