Komisija za predlaganje položaja advokature u novom Ustavu:

  1. Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu
  2. Tanja Arsić, advokat u Novom Sadu
  3. Biljana Bjeletić, advokat u Pančevu
  4. Milica Kulidžan, advokat u Kikindi.