admin

Komisija za praćenje propisa Advokatske komore Vojvodine

  1. Stevanić Nikola, advokat u Novom Sadu, predsednik
  2. Bjeletić Biljana, advokat u Pančevu, član
  3. Našagaćin Mirjana, advokat u Novom Sadu, član
  4. Spasojević Ivančić Dejana, advokat u Novom Sadu, član.