Komisija za međunarodne veze:

  • predsednik Rajko Marić, advokat u Novom Sadu