Komisija za međunarodne veze:

  • Rajko Marić, advokat u Novom Sadu
  • Dušan Nikolić, advokat u Senti
  • Stefan Dulić, advokat iz Novog Sada