Комисија за међународне везе:

  • Рајко Марић, адвокат у Новом Саду
  • Душан Николић, адвокат у Сенти
  • Стефан Дулић, адвокат из Новог Сада