Komisija za etiku:

  1. Juhas Đurić Viktor, advokat, Subotica, predsednik
  2. Trbuk Zoran, advokat, član, Novi Sad
  3. Kerac Uroš, advokat, član, Novi Sad
  4. Reža Slobodan, advokat, član, Pančevo
  5. Komluški Ninoslav, advokat, član, Zrenjanin
  6. Stojčić Dragana, advokat, član, Sremska Mitrovica
  7. Jovanović Bogdan, advokat, član, Sombor

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine usvojio je Pravila o radu Komisije za etiku.

Advokati i građani koji imaju saznanja o eventualnim kršenjima opštih akata Advokatske komore Vojvodine (pre svega Kodeksa profesionalne etike advokata) mogu dostaviti podatke o tome na mejl adresu Komore akvojvodine@gmail.com sa naznakom “za Komisiju za etiku”.