Комисија за етику:

  1. Јухас Ђурић Виктор, адвокат, Суботица, председник
  2. Трбук Зоран, адвокат, члан, Нови Сад
  3. Керац Урош, адвокат, члан, Нови Сад
  4. Режа Слободан, адвокат, члан, Панчево
  5. Комлушки Нинослав, адвокат, члан, Зрењанин
  6. Стојчић Драгана, адвокат, члан, Сремска Митровица
  7. Јовановић Богдан, адвокат, члан, Сомбор

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине усвојио је Правила о раду Комисије за етику.

Адвокати и грађани који имају сазнања о евентуалним кршењима општих аката Адвокатске коморе Војводине (пре свега Кодекса професионалне етике адвоката) могу доставити податке о томе на мејл адресу Коморе akvojvodine@gmail.com са назнаком “за Комисију за етику”.