admin

Komemoracija povodom smrti Jovana Sekelja, advokata u Zrenjaninu

KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI ADVOKATA JOVANA SEKELJA, advokata u Zrenjaninu, nekadašnjeg potpredsednika Advokatske komore Vojvodine, ODRŽAĆE SE U PROSTORIJAMA AK VOJVODINE 23. februara 2018. godine (petak) u 13,00 časova.

Advokatska komora Vojvodine