admin

Katedra AKV: Pravna sigurnost u krivičnom pravu i standardi ljudskih prava

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva Vas na Katedru sa temom PRAVNA SIGURNOST U KRIVIČNOM PRAVU I STANDARDI LJUDSKIH PRAVA osvrt na praksu Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda

predavač: prof. dr GORAN ILIĆ, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda

Katedra će se održati 10. novembra 2015. godine (utorak) u 20 časova u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/1.

Pozivamo kolege da prisustvuju predavanju i učestvuju u raspravi