admin

Katedra AK Vojvodine 27.09.2017. godine

Katedra Advokatske komore Vojvodine vas obaveštava da će se dana 27. septembra 2017. godine (sreda) sa početkom u 19 časova, u okviru javne rasprave, održati Katedra sa temom: Nacrt izmena i dopuna Statuta AK Vojvodine i Poslovnika o radu Skupštine AK Vojvodine

Uvodničari:

Advokati Milan Karać i Vladimir Kopanja, članovi Radne grupe za izmenu i dopunu Statuta AK Vojvodine i Poslovnika o radu Skupštine AK Vojvodine, i advokat Vladimir Beljanski, predsednik AK Vojvodine.