Никола Травица, адвокат у Новом Саду, тражи приправника ради обављања плаћене приправничке вежбе

Никола Травица, адвокат у Новом Саду, тражи приправника ради обављања плаћене приправничке вежбе.

Сви заинтересовани пријаве могу слати путем е-маил адресе адвоката travican@gmail.com до 01. 12. 2023. године.

Puno radno vreme