Адвокату Вујовић Љиљани потребан адвокатски приправник

Адвокатској канцеларији са седиштем у Новом Саду потребан адвокатски приправник.

Услови:

  • диплома Правног факултета Универзитета у Новом Саду;
  • без радног искуства;
  • познавање рада на рачунару;

Пријаве слати до 20.10.2022. године на adv.ljiljanavujovic@gmail.com

Puno radno vreme
Нови Сад