Адвокатска канцеларија Драган М. Симић из Новог Сада тражи приправника

Адвокатска канцеларија Драган М. Симић, са традицијом од преко 30 година пружања правне помоћи из широког домена правних области, са седиштем у Новом Саду, ул. Фрушкогорска бр. 4/3, тражи АДВОКАТСКОГ ПРИПРАВНИКА, са или без искуства.

Пријаве слати на: advokatdragansimic@gmail.com

Рок за пријаву је 31.01.2023. године.

Puno radno vreme
Нови Сад