Адвокат БРАНИСЛАВА СТАЈИЋ ТАЊГА из Новог Сада расписује конкурс за пријем адвокатског приправника/приправнице

Адвокат БРАНИСЛАВА СТАЈИЋ ТАЊГА са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, ул. Булевар ослобођења бр. 78, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника/приправнице.

Потребне квалификације:

  • Завршен правни факултет
  • Трајање студија да није дуже од 6 година
  • Склоност и опредељење ка праву интелекуалне својине и привредном праву
  • Одлично познавање говорног и писаног енглеског језика
  • Одлично познавање рада у МС Оффице
  • Брзо и ефикасно коришћење интернета (АПР, ЗИС, WИПО)

Заинтересовани кандидати треба да доставе ЦВ и мотивационо писмо на емаил адресу: stajictanjga@gmail.com

Рок за пријаву:
Конкурс је расписан до 20.04.2021. године.

Посао:
Рад у динамичном радном окружењу, адекватна финансијска накнада и могућност наставка рада у адвокатској канцеларији и након положеног правосудног испита.

Puno radno vreme
Нови Сад