Адвокатска канцеларија Александра Пухаловића из Новог Сада тражи адвокатског приправника-волонтера

Адвокатска канцеларија Александра Пухаловића из Новог Сада, ул. Петра Драпшина бр. 12 тражи адвокатског приправника-волонтера.

Пријаве слати на мејл: advacans@gmail.com

Puno radno vreme
Нови Сад