Uroš Pajić

Једнодневна обука о вештинама комуникације, јавног излагања и обраћања 01. јун 2024. године у Новом Саду

Како унапредити комуникационе вештине са странкама и колегама? Које су стратегије вербалног излагања? Како решити комуникациони чвор? Шта поручујемо невербалном комуникацијом?

Предавачи:

  • Проф. др Ира Проданов
  • Проф. Ивана Калуђеровић Шиђански

Курс ће се одржати у просторијама Огранка Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду.

01. јун ( субота) 2024. године

Пријаве слати најкасније до 17.05.2024. године, на адресу akv.akademija@gmail.com, уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

Број учесника је ограничен на минимално 12 и максимално 18 учесника.

Пријаве ће се примати по редоследу пријављивања до максималног броја од 18 учесника.

Вештине комуникације, јавног излагања и обраћања
Сатница дводневног курса:

 

Субота, 1. јун 2024.

Veštine komunikacije, javnog izlaganja i obraćanja
VremeTema
9.00 – 9.45Uvodne napomene; predstavljanje učesnika; ice-breaker test; interaktivna sesija
9.45 – 10.45Predavanje: Proces komunikacije – tipovi izlaganja

 

10.45 – 11.00Pauza
11.00 – 11. 45Interaktivna vežba: Neposredni govor I

 

11. 45 – 12. 30Predavanje: Neverbalna komunikacija
12. 30 – 12. 45Pauza
12. 45 – 13.30Predavanje: Komunikacija u internet okruženju
13.30 – 14.30Interaktivna vežba: neposredni govor II (snimanje i evaluacija)
14.30 – 15.00Završna diskusija; evaluacija obuke

Број учесника обуке може да варира од 12 (минимум) до 18 кандидата (максимум).

Предавачи:

Прод. др Ира Проданов, ред. професор Академије уметности

Ивана Калуђеровић Шиђански, проф. филозофије