admin

Javni poziv Programskog saveta Advokatske akademije Advokatske komore Srbije predavačima

Programski savet Advokatske akademije Advokatske komore Srbije na sednici održanoj dana 06.12.2018. doneo je odluku o upućivanju javnog poziva predavačima, advokatima koji su zainteresovani za obavljanje dužnosti predavača ove akademije.

Pozivamo Vas da sa tekstom odluke upoznate članove Vaše komore.

U prilogu odluka Programskog savet Advokatske akademije Advokatske komore
Srbije broj 939/2018 od 06.12.2018. godine.

Javni poziv Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.