Stefan Repac

Javna rasprava o Nacrtu Pravilnika o Potpornom fondu AKV

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi Nacrt predloga Pravilnika o potpornom fondu AKV, koje je usvojio Upravni Odbor AKV na sednici 03.10.2018. godine.

Javna rasprava u pogledu ovog akta trajaće do 16.10.2018. godine.

Pozivamo vas da primedbe i sugestije dostavite do navedenog datuma na e-mail adresu AKV: akvojvodine@gmail.com

Nacrt predloga Pravilnika o potpornom fondu AKV