admin

Izborna skupština AKV 13. oktobra 2007.

U Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, 13. oktobra 2007. godine održana je izborna Skupština Advokatske komore Vojvodine sa sledećim dnevnim redom: 1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih delegata; 2. Izbor Radnog predsedništva; 3. Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine; 4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine AK Vojvodine; 5. Izbor Biračkog odbora; 6. Izveštaj predsednika Advokatske komore Vojvodine o radu organa Komore; 7. Završni račun za 2006. godinu; 8. Finansijski plan za 2007. godinu; 9. Izbor organa AK Vojvodine; 10. Diskusija; 11. Donošenje odluka; 12. Stavovi i zaključci Skupštine; 13. Usvajanje predloga za razrešenje organa AK Vojvodine; 14. Izveštaj Izborne komisije.

Radnim predsedništvom, u kome su bili gđa Ljubica Dajč, advokat u Novom Sadu, gđa Danica Mišković Molnar, advokat u Sremskoj Mitrovici, gđa Gerta Korponai, advokat u Senti i gđa Radmila Đurkov Kocoljevac, advokat u Pančevu, rukovodio je dr Slobodan Beljanski, advokat u Novom Sadu.

Skupština je usvojila predloženi dnevni red i zapisnik sa prethodne Skupštine.

Svoj izveštaj o radu organa Komore za protekli period, koji je ranije objavljen u Glasniku, predsednik Advokatske komore Vojvodine dr Slobodan Beljanski je dopunio na samoj Skupštini, ocenjujući period u kome je bio predsednik, a to su prethodna tri mandata.

Skupština je donela sledeće odluke:

 1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Advokatske komore Vojvodine.
 2. Izabran je Birački odbor u sastavu: g.Esad Šemović, advokat u Adi predsednik, Todor Tapalaga, advokat u Zrenjaninu i Kopanja Vladimir, advokat u Novom Sadu, članovi.
 3. Usvaja se izveštaj predsednika Advokatske komore Vojvodine o radu organa Komore.
 4. Usvaja se završni račun Advokatske komore Vojvodine za 2006. godinu.
 5. Usvaja se finansijski plan Advokatske komore Vojvodine za 2007. godinu.
 6. Ovlašćuje se Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine da utvrdi izgled znaka-simbola Advokatske komore Vojvodine.
 7. Skupština je usvojila sledeće ZAKLJUČKE:
  • U periodu do donošenja novog Zakona o advokaturi Advokatska komora Vojvodine će se zalagati za to da se u Zakonu o advokaturi zadrže osnovna rešenja predložena od strane Advokatske komore Srbije, u kojima se, između ostalog, predviđa da se u periodu od dve godine u imenik advokata onemogući upis kandidatima iz sudova, tužilaštava i policije u istom mestu u kome su obavljali ovu službu, da se ustanovi polaganje advokatskog ispita i da se sačuva postojeća struktura advokatskih komora sa njihovim sadašnjim pravnim subjektivitetom.
  • Advokatska komora Vojvodine zalagaće se da se u skladu sa Ustavom pružanje pravne pomoći poveri samo advokatima i službama pravne pomoći.
 8. Razrešavaju se dosadašnji organi Advokatske komore Vojvodine.
 9. Prihvata se izveštaj o rezultatima glasanja koji je podneo predsednik Izborne komisije, Đorđe Veber, advokat u Novom Sadu.

REZULTATI IZBORA

Za predsednika Advokatske komore Vojvodine izabran je g. BRANISLAV VULIĆ, advokat u Novom Sadu (drugi kandidat bio je g. Jovan Sekelj, advokat u Zrenjaninu).

Za potpredsednike Advokatske komore Vojvodine izabrani su g. DRAGAN VUJOVIĆ, advokat u Staroj Pazovi (drugi kandidat bio je g. Predojević Branislav, advokat u Staroj Pazovi), g. MARTIN BAČIĆ, advokat u Subotici (drugi kandidat bio je g. Laslo Joža, advokat u Subotici) i gđa VUKICA MIDOROVIĆ, advokat u Kikindi (drugi kandidat bio je g. Branislav Sivčev, advokat u Kikindi).

Za članove Upravnog odbora izabrani su: g. VLADIMIR BELJANSKI, advokat u Novom Sadu, g. SIMA KNEŽEVIĆ, advokat u Novom Sadu, g. SRĐAN SIKIMIĆ, advokat u Novom Sadu, g. GORAN STANIVUKOVIĆ, advokat u Novom Sadu, gđica MIOMIRA VESKOVIĆ , advokat u Sremskoj Mitrovici, g. MIROSLAV BAJIĆ, advokat u Senti, g. IVAN JURIŠIĆ, advokat u Somboru, g. DUŠKO AVRAMOV, advokat u Zrenjaninu, g. BILJANA BJELETIĆ, advokat u Pančevu i g. GORAN VELJOVIĆ, advokat u Pančevu.

Za disciplinskog tužioca izabran je g. JOLIĆ KOSTA, advokat u Novom Sadu.

Za zamenike disciplinskog tužioca izabrani su g. VLADIMIR SALONSKI, advokat u Vrbasu, gđa LJUBINKA KRKLJUŠ, advokat u Novom Sadu (drugi kandidat bio je g. Branislav Stakić, advokat u Novom Sadu), g. JOVAN ĆIRIĆ, advokat u Pančevu, g. DRAGAN ĐORĐEVIĆ, advokat u Zrenjaninu i g. RUDIN LAGUNDŽIĆ, advokat u Staroj Pazovi.

Za predsednika disciplinskog suda izabran je g. ALEKSANDAR MARKOV, advokat u Bečeju.

Za zamenika predsednika disciplinskog suda izabrani su g. MILAN STUPAR, advokat u Novom Sadu i g.MILANKO RAKIĆ, advokat u Inđiji.

Za članove Disciplinskog suda izabrani su g. GORAN ILIĆ, advokat u Novom Sadu, g. SLAVKO PERESKI, advokat u Novom Sadu, gđica LJUBICA BESEROVAC, advokat u Sremskoj Mitrovici, g.NEBOJŠA MARIČIĆ, advokat u Rumi, g. LJUBOMIR JANIĆ, advokat u Zrenjaninu, g. ŽIVKO KARAMANIĆ, advokat u Zrenjaninu i g.DUŠAN PAVLICA, advokat u Pančevu.

Za predsednika Komisije za pregled finansijskog poslovanja izabran je g. RUŽA DULIĆ, advokat u Subotici.

Za članove Komisije za pregled finansijskog poslovanja izabrani su g. DRAGOSLAV ALEKSIĆ, advokat u Vršcu i g. VUJADIN MASNIKOSA, advokat u Novom Sadu, dok su za zamenike članova Komisije za pregled finansijskog poslovanja izabrani g. ANDRIJA TEODOROVIĆ, advokat u Vršcu i g. MILAN MAUKOVIĆ, advokat u Šidu.


Na konstitutivnoj sednici Upravnog odbora, održanoj 13. oktobra 2007. godine, za sekretara Upravnog odbora izabran je g.SIMA KNEŽEVIĆ, advokat u Novom Sadu, a za blagajnika Upravnog odbora izabran je g.MIROSLAV BAJIĆ, advokat u Senti.