admin

Izbor novog Izvršnog odbora advokatskih pripravnika

Na sednici Izvršog odbora advokatskih pripravnika održanoj dana 19.04.2018. godine izabran je novi Izvršni odbor advokatskih pripravnika Advokatske Komore Vojvodine.

Izvršni odbor advokatskih pripravnika Advokatske Komore Vojvodine sada čine:

  1. Leona Dimitrov, predsednik
  2. Dubravka Kralj, potpredsednik
  3. Jovana Savičić, sekretar
  4. Nemanja Ivatović, član
  5. Miloš Malidžan, član
  6. Filip Radulović, član
  7. Petar Pervaz, član