Dusan Belic

Humanitarna akcija

Imajući u vidu da je kolega Jovin Milenko (37), advokat u Novom Sadu oboleo od akutne limfoblastne leukemije koja je izuzetno progresivna, Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine je, kao jedan od vidova pomoći, odobrio i humanitarnu akciju skupljanja novčanih sredstava za lečenje kolege Jovin Milenka u vidu pravnog savetovanja građana, bez reklamiranja bilo kog advokata kao pružaoca pravne pomoći u vidu davanja pravnih saveta, a koju pravnu pomoć bi pružali advokati na bazi ličnog prijavljivanja Sekciji Mladih advokata AK Vojvodine.

Pružanje pravne pomoći građanima odvijaće se u prostorijama Advokatske komore Vojvodine svakog radnog dana počev od srede, 22. 09. 2021. godine u periodu od 14 do 16 časova, u kom periodu će dežurni advokati odgovarati na telefonske pozive, mejlove i primati klijente koji dođu lično.

Savetovanje se odnosi isključivo na davanje pismenih i usmenih pravnih saveta, dok bi plaćanje bilo vršeno uplatom na račun kolege Milenka Jovina ili ubacivanjem novca u kutiju koja će biti postavljena u prostorijama Komore.

Telefon za pozive dežurnim advokatima: 064/3158-123 i mejl adresa: humanitarnaakcijaakv@gmail.com

Pozivamo sve kolege da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu kolegi Jovin Milenku.

Advokatska komora Vojvodine