Istorijat

Glasnik Advokatske komore Vojvodine kao stručni časopis pokrenula je 1. juna 1928. godine Advokatska komora u Novom Sadu, danas Advokatska komora Vojvodine. On je jedan od najstarijih pravnih časopisa ne samo u Srbiji, već i na području bivše Jugoslavije, koji izlazi kontinuirano. Od 1981. godine Glasnik je definisan kao časopis za pravnu teoriju i praksu. U prvoj polovini 1996. godine ustanovio je kriterijume koji važe za rang naučnih publikacija, a od 2004. godine ima status naučnog časopisa, prema kriterijumima Ministarstva za nauku Republike Srbije. Časopis objavljuje izvorne naučne članke, rasprave, pravne eseje, oglede iz istorije prava, prikaze knjiga, tekstove koji se odnose na pravnu praksu i saopštenja iz rada Advokatske komore Vojvodine. U Glasniku radove objavljuju pre svega naučnici pravnog profila, profesori i asistenti sa pravnih fakulteta, ali i advokati i sudije, kao i drugi pravni stručnjaci, ali i stručnjaci čiji rad se vezuje za pravo. Časopis izlazi tromesečno.

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNICI GLASNIKA

 • Dr Kosta Majinski (1928–1932)
 • Dr Nikola Nikolić (1933–1936)
 • Dr Vasilije Stanković (1936)
 • Dr Slavko M. Ćirić (1937)
 • Vladimir K. Hadži (1937–1941)
 • Milorad Botić (1952–1972)
 • Sava Savić (1973–1987)
 • Miroslav Zdjelar (1987–1994)
 • Dr Slobodan Beljanski (1994–2004)
 • Dr Janko Kubinjec (2004–2016)
 • Milan Karać (2016-2019)
 • Dr Aleksandar Todorović (2019 i danas)