Broj 05/2011

 1. Članci:
  Novi zakon o advokaturi

  267
 2. Ustaljivanje međunarodne nadležnosti Perpetuatio iurisdictionis

  280
 3. Advokatura:
  Dani vojvođanske advokature

  294
 4. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  301

Broj 05/2011

678,40 KBPreuzmite

Broj 04/2011

 1. Članci:
  Krivičnopravna odgovornost zbog zagađenja životne sredine

  199
 2. Rasprave:
  Značaj kontrole ustavnosti

  217
 3. Poreska utaja u krivičnom zakonodavstvu BiH

  235
 4. Krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi

  250
 5. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  259

Broj 04/2011

705,03 KBPreuzmite

Broj 03/2011

 1. Članci:
  Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu

  111
 2. Dejstvo akcesornih uslova osiguranja

  152
 3. Rasprave:
  Primena novih načina za utvrđivanja odlučnih činjenic

  165
 4. Ustavna žalba

  177
 5. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  185

Broj 03/2011

1,06 MBPreuzmite

Broj 02/2011

 1. Članci:
  Metodologija izrade prvostepene presude u parničnom postupku

  51
 2. Rasprave:
  Zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju

  83
 3. Produženo krivično delo u novom KZ Srbije

  93
 4. Eseji:
  Da li advokatima nedostaje duhovnost?

  96
 5. In Memoriam
  Milan Miković

  102
 6. Dr Aleksandar Markićević

  104

Broj 02/2011

666,73 KBPreuzmite

Broj 01/2011

 1. Članci:
  Mogućnosti širenja skraćenog krivičnog postupka

  3
 2. Odgovornost bez krivice medicinskih radnika

  19
 3. Rasprave:
  Opšta zabrana diskriminacije

  32
 4. Važenje krivičnog zakonodavstva Republike Srbije

  40
 5. Saopštenja:
  Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  45

Broj 01/2011

516,13 KBPreuzmite