Broj 2/2019

 1. Uvodnik:

  155
 2. Članci:
  Uslovi prihvatljivosti predstavke pred ESLJP u predmetima prinudnih nestanaka lica

  158
 3. Osuđenici na izdržavanju kazne zatvora i zloupotreba psihoaktivnih supstanci

  174
 4. Digitalne tehnologije, rješavanje građanskih i potrošačkih sporova i pružanje pravne pomoći

  189
 5. Prikazi i rasprave:
  Završetak postupka dobrovoljne likvidacije, odgovornost i brisanje privrednog društva iz registra

  213
 6. Sud u službi politike. Slučaj izručenja Dževdeta Ajaza

  228
 7. Ostali prilozi i saopštenja:
  Krivično delo pronevera iz čl. 364. KZ u sudskoj praksi

  242
 8. Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama

  258
 9. Konkurs za dodelu nagrade za pisanu pravnu reč

  265
 10. Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  272

Broj 2/2019

1,60 MBPreuzmite

Broj 1/2019

 1. Uvodnik:

  3
 2. Članci:
  Pisana odbrana u prekršajnom postupku

  6
 3. Unakrsno ispitivanje svedoka u krivičnom postupku

  20
 4. Prikazi i rasprave:
  Parnični troškovi i pravično suđenje

  37
 5. NIS i Južni tok: izgubljeni u magli

  55
 6. Istorija žena u advokaturi Srbije. Esej u čast Katarine Lengold Marinković

  67
 7. In memoriam. Đorđe Plačkov (1933–2019)

  75
 8. Ostali prilozi:
  Poziv autorima za dostavljanje rukopisa

  78
 9. Poslovnik o radu s pravilnikom o uređivanju Glasnika Advokatske komore Vojvodine

  82
 10. Uputstvo za autore s pravilima citiranja

  104
 11. Tehničko uputstvo za korišćenje sistema za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa Asistent

  113
 12. Uputstvo recenzentima za izradu recenzije

  125
 13. Lista recenzenata

  130
 14. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  133

Broj 1/2019

3,04 MBPreuzmite

Broj 9–12/2018

 1. Uvodnik:
  Devet decenija Glasnika Advokatske komore Vojvodine

  319
 2. Članci:
  Austrijski Advokaten Ordnung - Odvjetnički (advokatski) red iz 1852 g. i njegovo važenje na području Vojvodine

  321
 3. Između tradicije i diskontinuiteta - 270 godina sudstva i advokature u Vojvodini

  347
 4. Biografija:
  Dr Stevan Adamović

  364
 5. Biobliografija:
  Bibliografija radova objavljenih u Glasniku Advokatske komore Vojvodine u periodu 2008-2018.

  370
 6. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  383

Broj 9–12/2018

2,68 MBPreuzmite

Broj 5–8/2018

 1. Članci:
  Žalba na rešenje o zadržavanju kao nedelotvorni pravni lek

  233
 2. Preobražaj klasičnog koncepta kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u kontekstu tehnološkog napretka i zakonodavstva EU

  245
 3. Priraštaj – prerada

  264
 4. Poreski tretman statusnih promena privrednog društva

  274
 5. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  291

Broj 5–8/2018

2,65 MBPreuzmite

Broj 3–4/2018

 1. Članci:
  Zabrana protiv slobode: nediskriminacija i preduzetništvo u pravnom poretku Srbije

  141
 2. Položaj stvari kao osnov odgovornosti po rimskom ediktu ne quis in suggrunda

  158
 3. Rasprave:
  Trgovina ženama kao jedan od oblika nasilja nad ženama

  170
 4. Uloga nadzornog odbora u korporativnom upravljanju kompanija u Srbiji

  183
 5. Sudska praksa:
  Skidanje i povreda službenog pečata i znaka (čl. 327. KZ) u sudskoj praksi

  199
 6. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  208

Broj 3–4/2018

2,54 MBPreuzmite

Broj 1–2./2018

 1. Članci:
  Obezbeđenje prisustva maloletnika u krivičnom postupku

  3
 2. Vaninstitucionalne vaspitne mere

  27
 3. Pojava tužbe za utvrđenje u Srpskom građanskom postupku

  38
 4. Rasprave:
  Postupak odlučivanja o promenama Ustava Republike Srbije

  54
 5. Patronat nad pravosuđem. Povodom radnog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije

  70
 6. Sudska praksa:
  Rad u javnom interesu kao kazna (čl. 52. KZ) u sudskoj praksi

  90
 7. Krivično delo nehatno lišenje života (čl. 118. KZ) u sudskoj praksi

  98
 8. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  111

Broj 1–2./2018

2,65 MBPreuzmite