Broj 2/2020

 1. Tema broja: PRAVO I MEDICINA

 2. ČLANCI
  Krivičnopravni aspekti ljekarske greške i nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Primjer Srbije i Slovenije

  164
 3. Bioetički aspekti kaznenopravne regulacije nekrofilije u Republici Hrvatskoj

  193
 4. Pravne dileme moždane smrti trudne žene. Slučaj Marlise Munjoz

  208
 5. Sudskomedicinsko veštačenje naknade štete zbog trajno povećanih potreba

  228
 6. Partneri istog pola kao titulari prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju

  244
 7. Zdravstveno-pravna regulativa usmerena ka zaštiti korisnika zdravstvenih usluga i javnog zdravlja. Rad na pravilniku o hrani za odojčad i malu decu

  250
 8. Tijana Đurđević Pravo na odbijanje medicinskog tretmana i pasivna eutanazija

  259
 9. Prikazi i rasprave
  Uvod u medicinsko pravo prema pozitivnom pravu Republike Hrvatske sa izvorima i temeljnim načelima

  267
 10. Ostali prilozi i saopštenja
  Pristup "Zdravlje u svim politikama" i njegova primena

  283
 11. Tajnost medicinskih podataka i zašto ih štitimo

  287
 12. Poštovanje načela in dubio pro vita prilikom odlučivanja o pravu na refundaciju troškova lečenja

  290
 13. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  292

Broj 2/2020

2,32 MBPreuzmite

Broj 1/2020

 1. Tema broja: PRAVO I MEDICINA

 2. Uvodnik

  3
 3. ČLANCI
  Od prava na raskršću do zaokruženog sistema normi. Razvoj medicinskog prava s osvrtom na pravo Srbije

  9
 4. Pravni aspekt editovanja genoma u humanoj medicini

  32
 5. Domašaj načela autonomije volje kod genetičkog testiranja

  44
 6. Depatologizacija trans identiteta

  60
 7. Uloga prava u transdisciplinarnim istraživanjima u javnom zdravlju

  79
 8. Digitalizacija usluga u zdravstvenoj zaštiti. Primer Nemačke

  88
 9. Prikazi i rasprave
  Parnice iz medicinskog prava

  95
 10. Ostali prilozi i saopštenja
  Krivična dela protiv zdravlja ljudi. Izbor iz sudske prakse

  112
 11. Uputstvo za autore s pravilima citiranja

  129
 12. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  138

Broj 4/2019

 1. Uvodnik

  405
 2. ČLANCI
  Hibridni instrumenti finansiranja u ranim fazama startapova u Srbiji i Nemačkoj. Prednosti i nedostaci

  408
 3. Povlačenje i poništenje udela u društvu s ograničenom odgovornošću

  428
 4. Prikazi i rasprave
  Najstarije predstavljanje pravde

  440
 5. Državina u katastru nepokretnosti Srbije

  454
 6. Ostali prilozi i saopštenja
  Krivično delo protivpravno useljenje iz čl. 219. KZ u srpskom krivičnom zakonodavstvu

  472
 7. Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava

  478
 8. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  489
 9. Sadržaj Glasnika za 2019. godinu

  506

Broj 4/2019

1,30 MBPreuzmite

Broj 3/2019

 1. Članci:
  Pojam znatnije štete u preventivnoj zaštiti životne sredine

  294
 2. Kriminalistička pravila o saslušanju okrivljenog od strane predstavnika policije ili javnog tužilaštva kroz faze izvođenja ove dokazne radnje

  311
 3. Prikazi i rasprave:
  Mera Investment Fund Limited protiv Republike Srbije. Da li je opravdana međunarodna zaštita domaćih stranih investitora?

  332
 4. Antički koreni savremenih shvatanja pravde

  348
 5. Ostali prilozi i saopštenja:
  Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144. KZ u sudskoj praksi

  365
 6. Sudska praksa u oblasti građanskog prava

  372
 7. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  381

Broj 2/2019

 1. Uvodnik:

  155
 2. Članci:
  Uslovi prihvatljivosti predstavke pred ESLJP u predmetima prinudnih nestanaka lica

  158
 3. Osuđenici na izdržavanju kazne zatvora i zloupotreba psihoaktivnih supstanci

  174
 4. Digitalne tehnologije, rješavanje građanskih i potrošačkih sporova i pružanje pravne pomoći

  189
 5. Prikazi i rasprave:
  Završetak postupka dobrovoljne likvidacije, odgovornost i brisanje privrednog društva iz registra

  213
 6. Sud u službi politike. Slučaj izručenja Dževdeta Ajaza

  228
 7. Ostali prilozi i saopštenja:
  Krivično delo pronevera iz čl. 364. KZ u sudskoj praksi

  242
 8. Konkurs za nagradu za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama

  258
 9. Konkurs za dodelu nagrade za pisanu pravnu reč

  265
 10. Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  272

Broj 2/2019

1,60 MBPreuzmite

Broj 1/2019

 1. Uvodnik:

  3
 2. Članci:
  Pisana odbrana u prekršajnom postupku

  6
 3. Unakrsno ispitivanje svedoka u krivičnom postupku

  20
 4. Prikazi i rasprave:
  Parnični troškovi i pravično suđenje

  37
 5. NIS i Južni tok: izgubljeni u magli

  55
 6. Istorija žena u advokaturi Srbije. Esej u čast Katarine Lengold Marinković

  67
 7. In memoriam. Đorđe Plačkov (1933–2019)

  75
 8. Ostali prilozi:
  Poziv autorima za dostavljanje rukopisa

  78
 9. Poslovnik o radu s pravilnikom o uređivanju Glasnika Advokatske komore Vojvodine

  82
 10. Uputstvo za autore s pravilima citiranja

  104
 11. Tehničko uputstvo za korišćenje sistema za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa Asistent

  113
 12. Uputstvo recenzentima za izradu recenzije

  125
 13. Lista recenzenata

  130
 14. Saopštenja:
  Sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  133

Broj 1/2019

3,04 MBPreuzmite