Broj 4/2020

 1. Tema broja: FILOZOFIJA PRAVA

 2. ČLANCI
  Vanredno stanje na granicama prava. Prevrednovanje jednog kritičkog koncepta

  538
 3. Bivstvovanje van zakona. Kafkina filozofija prava

  572
 4. Pojam prava nužde (Notrecht) u Hegelovoj filozofiji

  588
 5. Osnovne crte filozofije ljudskih prava

  612
 6. Fenomenologija krivice. Neki uvidi o Jaspersovom i Hegelovom shvatanju krivice

  643
 7. Kritika jusnaturalističkog pojma braka. Pogled iz italijanske pravne prakse

  676
 8. Prikazi i rasprave
  Uobličavanje ideje pravde u „poemi o pravdi”

  727
 9. Duška Franeta, Uvod u filozofiju prava (Novi Sad, 2020)

  742
 10. Ostali prilozi i saopštenja
  Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava

  748
 11. Ispravka

  764
 12. Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl. 350 KZ

  765
 13. Poslovnik o radu s pravilnikom o uređivanju Glasnika Advokatske komore Vojvodine

  778
 14. Uputstvo za autore s pravilima citiranja

  801
 15. Uputstvo recenzentima za izradu recenzije

  811
 16. Lista recenzenata

  818
 17. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  820
 18. Sadržaj Glasnika za 2020. godinu

  858

Broj 3/2020

 1. ČLANCI
  Upućivanje najopasnijih osuđenika na izdržavanje kazne zatvora

  312
 2. Krivičnopravna zaštita ličnih podataka

  347
 3. Arbitražna klauzula u opštim uslovima poslovanja: aktuelne tendencije u međunarodnoj trgovinskoj versus potrošačkoj arbitraži

  379
 4. Pravnoistorijski pogled na državinsku zaštitu u srpskom pravu

  430
 5. Prikazi i rasprave
  Zastupnici privrednih društava

  459
 6. Kreiranje pravde i prava kroz sučeljavanje predstava Odiseja i prosaca

  471
 7. Ostali prilozi i saopštenja
  Bitno smanjena uračunljivost iz čl. 23. st. 3. KZ u sudskoj praksi

  484
 8. Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava

  496
 9. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  509

Broj 2/2020

 1. Tema broja: PRAVO I MEDICINA

 2. ČLANCI
  Krivičnopravni aspekti ljekarske greške i nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. Primjer Srbije i Slovenije

  164
 3. Bioetički aspekti kaznenopravne regulacije nekrofilije u Republici Hrvatskoj

  193
 4. Pravne dileme moždane smrti trudne žene. Slučaj Marlise Munjoz

  208
 5. Sudskomedicinsko veštačenje naknade štete zbog trajno povećanih potreba

  228
 6. Partneri istog pola kao titulari prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju

  244
 7. Zdravstveno-pravna regulativa usmerena ka zaštiti korisnika zdravstvenih usluga i javnog zdravlja. Rad na pravilniku o hrani za odojčad i malu decu

  250
 8. Tijana Đurđević Pravo na odbijanje medicinskog tretmana i pasivna eutanazija

  259
 9. Prikazi i rasprave
  Uvod u medicinsko pravo prema pozitivnom pravu Republike Hrvatske sa izvorima i temeljnim načelima

  267
 10. Ostali prilozi i saopštenja
  Pristup "Zdravlje u svim politikama" i njegova primena

  283
 11. Tajnost medicinskih podataka i zašto ih štitimo

  287
 12. Poštovanje načela in dubio pro vita prilikom odlučivanja o pravu na refundaciju troškova lečenja

  290
 13. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  292

Broj 2/2020

2,32 MBPreuzmite

Broj 1/2020

 1. Tema broja: PRAVO I MEDICINA

 2. Uvodnik

  3
 3. ČLANCI
  Od prava na raskršću do zaokruženog sistema normi. Razvoj medicinskog prava s osvrtom na pravo Srbije

  9
 4. Pravni aspekt editovanja genoma u humanoj medicini

  32
 5. Domašaj načela autonomije volje kod genetičkog testiranja

  44
 6. Depatologizacija trans identiteta

  60
 7. Uloga prava u transdisciplinarnim istraživanjima u javnom zdravlju

  79
 8. Digitalizacija usluga u zdravstvenoj zaštiti. Primer Nemačke

  88
 9. Prikazi i rasprave
  Parnice iz medicinskog prava

  95
 10. Ostali prilozi i saopštenja
  Krivična dela protiv zdravlja ljudi. Izbor iz sudske prakse

  112
 11. Uputstvo za autore s pravilima citiranja

  129
 12. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  138

Broj 4/2019

 1. Uvodnik

  405
 2. ČLANCI
  Hibridni instrumenti finansiranja u ranim fazama startapova u Srbiji i Nemačkoj. Prednosti i nedostaci

  408
 3. Povlačenje i poništenje udela u društvu s ograničenom odgovornošću

  428
 4. Prikazi i rasprave
  Najstarije predstavljanje pravde

  440
 5. Državina u katastru nepokretnosti Srbije

  454
 6. Ostali prilozi i saopštenja
  Krivično delo protivpravno useljenje iz čl. 219. KZ u srpskom krivičnom zakonodavstvu

  472
 7. Odabrana praksa iz oblasti građanskog prava

  478
 8. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  489
 9. Sadržaj Glasnika za 2019. godinu

  506

Broj 4/2019

1,30 MBPreuzmite

Broj 3/2019

 1. Članci:
  Pojam znatnije štete u preventivnoj zaštiti životne sredine

  294
 2. Kriminalistička pravila o saslušanju okrivljenog od strane predstavnika policije ili javnog tužilaštva kroz faze izvođenja ove dokazne radnje

  311
 3. Prikazi i rasprave:
  Mera Investment Fund Limited protiv Republike Srbije. Da li je opravdana međunarodna zaštita domaćih stranih investitora?

  332
 4. Antički koreni savremenih shvatanja pravde

  348
 5. Ostali prilozi i saopštenja:
  Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144. KZ u sudskoj praksi

  365
 6. Sudska praksa u oblasti građanskog prava

  372
 7. Saopštenja sa sednica Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

  381