Uroš Pajić

Dvodnevna obuka ” PRAVO ENERGETSKE ZAJEDNICE” 01. mart (petak) i 02. mart (subota) 2019. godine u Novom Sadu

Akademija Advokatske komore Vojvodine vas obaveštava i poziva da se prijavite radi učešća na dvodnevnoj obuci: PRAVO ENERGETSKE ZAJEDNICE

Cilj obuke je da se polaznici podrobnije upoznaju sa pravnim sistemom i institucionalnim okvirom Energetske zajednice, kao i postojećim mehanizmom rešavanja sporova koji treba da omogući efikasnu primenu propisa Energetske zajednice i zaštitu prava fizičkih i pravnih lica, kako pred njenim institucijama, tako i pred organima i sudovima zemalja članica, a takođe i sa osnovama prava konkurencije Energetske zajednice. Obuka je osmišljena tako da se polaznicima, po završenim predavanjima, omogući postavljanje pitanja i učestvovanje u diskusiji na gore navedene teme.

Obuka će biti održana:
01-02. mart (petak i subota) 2019.godine, u Novom Sadu,
u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu,
ul. Zmaj Jovina br.20/I

Predavači:
Prof. dr Vladimir Medović, Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, kao i član Tima Evropa,
Dr Branislava Lepotić Kovačević, Predsednica Udruženja za pravo energetike Srbije

Broj učesnika: 12-18; prioritet po redosledu prijavljivanja.
Rok za prijavljivanje: 18. februar 2019.godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine, akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje matičnog broja iz advokatske/pripravničke legitimacije.

Na ovom linku se nalazi program i satnica sa detaljnijim rasporedom obuke.