admin

Dopuna informacije NBS, Sektora za prinudnu naplatu o sprovođenju izvršenja kada je u izvršnoj ispravi kao dužnik označena Republika Srbija

Dopuna informacije NBS