admin

Dopis Visokom Savetu Sudstva u vezi sa dostavljanjem pošte

Poštovane kolege, u prilogu je Dopis koji je AKV uputila Visokom Savetu Sudstva u vezi sa Ugovorom o Poslovnoj saradnji koji je VSS zaključio sa JP “Pošta Srbije”, kao i u vezi sa Tehnološkim uputstvom o prijemu i uručenju sudskih pisama koje je JP “Pošta Srbije” donela na osnovu navedenog Ugovora.

Dopis