admin

Doneta nova Uredba o klasifikaciji delatnosti

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 29. 07. 2010. godine doneta je nova Uredba o klasifikaciji delatnosti, po kojoj advokatska delatnost nije više u oblasti “Pravni, menadžment i holding poslovi” već u oblasti “Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti”.