Dusan Belic

Dnevni red sednice Upravnog odbora AKV 26. 06. 2020. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 15. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan 26 jun 2020. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova.

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne redovne sednice (zapisnik u prilogu)
3. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
4. Izveštaj sekretara AK Vojvodine (materijal u prilogu)
5. Odlučivanje o predlogu za izricanje mere privremene zabrane obavljanja advokature za Vidović Gorana, advokata u Novom Sadu
5.1 Odlučivanje o predlogu za izricanje mere privremene zabrane obavljanja advokature za Grbić Nikolu, advokata u Rumi (materijal u prilogu)
6. Odlučivanje o predlogu za izricanje mere privremenog prestanka bavljenja advokaturom za Šoškić Radoslava, advokata u Pančevu
7. Molba Đurić Miroslava iz Sremske Kamenice za oslobađanje dela troškova upisa u Imenik advokata (materijal u prilogu)
7.1. Molba Popović Jelene iz Kule za produženje roka za podnošenje zahteva za upis sa oslobađanjem dela troškova upisa u Imenik advokata (materijal u prilogu)
8. Molba Latinović Brkić Jovane, advokata u Beogradu za plaćanje manjeg iznosa za preseljenje adv.kancelarije iz AK Beograda (materijal u prilogu)
9. Ponuda „DDOR Novi Sad“ za osiguranje članova AKV za boravak u bolnici usled nesrećnog slučaja-nezgode, epidemije-pandemije (materijal u prilogu)
10. Ostavka advokata Reža Slobodana ne mesto člana Komisije za etiku (materijal u prilogu)
11. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
12. Predlozi Uređivačkog odbora „Glasnika“ AKV (materijal u prilogu)
13. Izmene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u AK Vojvodine (materijal u prilogu)
14. Donošenje odluke o zapošljavanju lica u ograncima AK Vojvodine
15. Kupovina skulpture vajara Đorđa Đoke Jovanovića iz 1935. godine Svetozara Markovića (predlog ugovora u prilogu)
16. Dopuna odluke o donaciji Okružnom zatvoru u Novom Sadu (materijal u prilogu)
17. Aktivnosti povodom rada agencija za odštetu
18. Finansijski izveštaj stručne službe
19. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
20. Razno

NA  SEDNICU  SE  POZIVAJU: Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, predsednik Disc.suda Goran Ilić, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.