admin

Diskusija na temu “Postupanje suda i Centra za socijalni rad u porodičnim postupcima” u ponedeljak, 03.12.2018. godine u 19 č u Klubu advokata Vojvodine

Odbor advokatskih pripravnika AKV vas poziva da se uključite u diskusiju na temu Postupanje suda i Centra za socijalni rad u porodičnim postupcima

Ponedeljak, 03.12.2018. godine u 19 sati u Klubu advokata Vojvodine

Uvodničari:

Olivera Pejak Prokeš, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Nadica Uglješić, predstavnik službe za odrasla i stara lica Centra za socijalni rad grada Novog Sada

Milica Džino, rukovodilac službe za decu i mlade Centra za socijalni rad grada Novog Sada

Bojana Samardžija, rukovodilac internog tima za sprečavanje nasilja u porodici Centra za socijalni rad grada Novog Sada

Diskusija će pokriti teme vezane za postupak vršenja roditeljskog prava, brakorazvodni postupak, postupak za nasilje u porodici, postupak za zaštitu prava deteta, postupak lišenja poslovne sposobnosti, te ulozi suda i Centra za socijalni rad u navedenim postupcima.