Dusan Belic

Diskusija na temu: “Dometi rodne ravnopravnosti u teoriji i praksi”

Ponedeljak, 15.04.2019. godine u 19 sati

Odbor advokatskih pripravnika AKV vas poziva da se uključite u diskusiju na temu

“Dometi rodne ravnopravnosti u teoriji i praksi”

U ponedeljak, 15.04.2019. godine u 19 sati u Klubu advokata Vojvodine svakodnevnoj komunikaciji često se čuje i reč – “diskriminacija”.

Obično se time označava neka vrsta nepravde ili gubitka, nemogućnosti da se nešto učini.

No, da li je zaista svaka nepravda zaista i diskriminacija u skladu sa definicijom iste u našem pozitivnom pravu?

  • Šta sve diskriminacija jeste a šta nije?
  • Kako je precizno prepoznati i razlikovati od drugih prekršaja prava?
  • Kako reagovati i sprečiti njeno dalje dešavanje?
  • Koji su dometi priče o diskriminaciji u našoj zemlji  u teoriji i kako sve to zapravo izgleda u praksi?

Na ova i druga brojna pitanja  odgovore će  u razgovoru zajedno sa advokatskim pripravnicima dati doc. Dr Dragana Ćoric, profesorica Pravnog fakulteta u Novom Sadu i specijalizovana u oblasti zaštite od diskriminacije.