Brisanje iz imenika

Brisanje iz Imenika advokata

Zahtev za brisanje se podnosi Upravnom odboru AKV.
U zahtevu se navodi datum brisanja, kao i ličnost koju advokat predlaže za preuzimatelja svoje kancelarije.
Ukoliko je advokat koji se briše bio duže od 5 godina advokat, može da zadrži članstvo u Posmrtnom fondu AKV, ali to mora da navede u zahtevu za brisanje
Uz zahtev za brisanje se prilaže pisana saglasnost preuzimatelja adv.kancelarije snabdevena pečatom i potpisom advokata, kao i potvrda Poreske uprave da advokat koji se briše nije u registru obveznika PDV-a.
Advokat do dana brisanja iz Imenika mora izmiriti obaveze prema AKV.

Brisanje iz Imenika pripravnika

Zahtev za brisanje se podnosi Upravnom odboru AKV.
Zahtev može podneti advokat ili advokatski pripravnik.
U zahtevu se navodi datum brisanja iz Imenika pripravnika.