Organizacija

Predsednik Advokatske komore Vojvodine 
VLADIMIR BELJANSKI, advokat u Novom Sadu

Potpredsednik Advokatske komore Vojvodine
JOŽA LASLO, advokat u Subotici

Predsednik Skupštine Advokatske komore Vojvodine
MILAN BORĐOŠKI, advokat u Novom Sadu

Potpredsednici Skupštine Advokatske komore Vojvodine
JOVIĆ NIKOLA, advokat u Bačkoj Palanci
STANIĆ BRANISLAV, advokat u Zrenjaninu

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine:
KARAĆ MILAN, advokat u Novom Sadu, sekretar
MIHAJLOVIĆ JOVAN, advokat u Zrenjaninu, član
NIKOLIĆ DUŠAN, advokat u Senti, član
NIKOLIĆ MILOŠ, advokat u Zrenjaninu, blagajnik
JOVANOVIĆ GORDANA, advokat u Somboru, član
BESEROVAC LJUBICA, advokat u Sremskoj Mitrovici, član
FILIPOVIĆ DRAGANA, advokat u Inđiji, član
KORAĆ MIHAILO, advokat u Novom Sadu, član
DRAŽIĆ SANJA, advokat u Novom Sadu, član
GLIGORIĆ SRĐAN, advokat u Bečeju, član
VOJNIĆ MIRJANA, advokat u Subotici, član
BASARIĆ PREDRAG, advokat u Pančevu, član
PAPULIĆ ĐORĐE, advokat u Pančevu, član

Predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Vojvodine
BILJANA DESNICA PETROVIĆ, advokat u Novom Sadu

Zamenici predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore
MIROSLAV MATIĆ, advokat u Subotici
TRBUK ZORAN, advokat u Novom Sadu

Disciplinski tužilac Advokatske komore Vojvodine
BOŠKO ARSENIJEVIĆ, advokat u Novom Sadu

Zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Vojvodine
RAJČEVIĆ ŽELJKO, advokat u Apatinu
IGNJATIĆ DANIJEL, advokat u Novom Sadu
SEKULIĆ SNEŽANA, advokat u Bečeju
MILOŠEVIĆ DANILO, advokat u Novom Sadu
DIMKOVIĆ TIHOMIR, advokat u Zrenjaninu
VIJUK LJILJANA, advokat u Sremskoj Mitrovici
ALIŠIĆ mr VLADIMIR, advokat u Inđiji
PETRIĆ LJILJANA, advokat u Bačkoj Topoli
PETKOVIĆ BRANKO, advokat u Bačkoj Topoli
VUČENIĆ OLIVERA, advokat u Zrenjaninu
KOSTIĆ TATJANA, advokat u Pančevu

Članovi Disciplinskog suda Advokatske komore Vojvodine 
ARNOLD BAJALOVIĆ VIOLETA, advokat u Staroj Pazovi
CVEJIĆ RADOVAN, advokat u Subotici
ČOLIĆ DRAGAN, advokat u Novom Sadu
ĐANIĆ BORISLAV, advokat u Subotici
GOGIĆ MARSEL, advokat u Rumi
KONJEVIĆ DRAGAN, advokat u Somboru
AVRAMOV DUŠKO, advokat u Zrenjaninu
NOVKOVIĆ dr SINIŠA, advokat u Novom Sadu
ALANOVIĆ MILAN, advokat u Novom Sadu
PERESKI SLAVKO, advokat u Novom Sadu
PAVLICA DUŠAN, advokat u Pančevu
VIDAKOVIĆ GORAN, advokat u Pančevu

Predsednik Nadzornog odbora Advokatske komore Vojvodine
DOBROSAVLJEV LJUBIŠA, advokat u Novom Sadu.

Članovi Nadzornog odbora Advokatske komore Vojvodine
FILIPOVIĆ LJUBIĆ MILKA, advokat u Subotici
KERAC UROŠ, advokat u Čeneju

Zamenici članova Nadzornog odbora Advokatske komore Vojvodine
MILOŠEVIĆ MILORAD, advokat u Sremskoj Mitrovici
SLAVKOVIĆ EDIT, advokat u Somboru