Dokumenta

 

Odavde možete preuzeti Akta i Propise:

Zakon o advokaturi

166,00 KBPreuzmite

Statut Advokatske komore Srbije

84,71 KBPreuzmite

Statut Advokatske komore Vojvodine

196,79 KBPreuzmite

Izmene i dopune Statuta AK Vojvodine 23.05.2019. godine

335,33 KBPreuzmite

Izmene i dopune Statuta AK Vojvodine 09.07.2020. godine

1,23 MBPreuzmite

Izmene i dopune Statuta AK Vojvodine 06.07.2023. godine

276,10 KBPreuzmite

Kodeks profesionalne etike advokata

45,58 KBPreuzmite

Pravilnik o Akademiji Advokatske Komore Vojvodine

2,61 MBPreuzmite

Pravilnik o Advokatskoj Akademiji Advokatske Komore Srbije

1,28 MBPreuzmite

Pravilnik o advokatskom ispitu

2,51 MBPreuzmite

Kodeks advokatske etike Evropske unije

7,70 MBPreuzmite

Osnovni principi o ulozi advokata

10,44 MBPreuzmite

Međunarodna Konvencija o zaštiti prava odbrane

1,56 MBPreuzmite

Sloboda obavljanja advokatske profesije

8,81 MBPreuzmite

Pravila i preporuka o odevanju

1,44 MBPreuzmite

Izmena odredaba Pravilnika o Advokatskoj akademiji

136,02 KBPreuzmite

Izmena odredaba Pravilnika o advokatskom ispitu

173,18 KBPreuzmite

Poslovnik o radu Skupštine AK Vojvodine 2017. godina

210,50 KBPreuzmite

Pravilnik o radu Posmrtnog fonda AK Vojvodine

124,89 KBPreuzmite

Izmene i dopune Pravilnika o radu Posmrtnog fonda AKV

219,74 KBPreuzmite

Poslovnik Upravnog odbora AK Vojvodine

56,00 KBPreuzmite

Pravilnik o radu Centra za medijaciju Advokatske komore Vojvodine

5,10 MBPreuzmite

Pravilnik o radu Potpornog fonda Advokatske komore Vojvodine

3,51 MBPreuzmite

Izmene i dopune Pravilnika o radu Potpornog fonda AKV

279,79 KBPreuzmite

Pravilnik o naknadama za rad predavača, mentora, ispitivača i drugih učesnika u radu Akademije AKV

2,09 MBPreuzmite

Pravila o radu Komisije za etiku

437,75 KBPreuzmite

Informator o radu Advokatske komore Vojvodine za 2019. godinu

5,42 MBPreuzmite

Informator o radu Advokatske komore Vojvodine za 2020. godinu

166,83 KBPreuzmite

Informator o radu Advokatske komore Vojvodine za 2021. godinu

164,14 KBPreuzmite

Informator o radu Advokatske komore Vojvodine za 2022. godinu

416,50 KBPreuzmite

Informator o radu Advokatske komore Vojvodine za 2023. godinu

373,32 KBPreuzmite

Izmene Informatora o radu Advokatske komore Vojvodine za 2022. godinu

156,04 KBPreuzmite

Pravila o radu Sekcije Mladi advokati Vojvodine

1,67 MBPreuzmite

Izmene i dopune Pravila o radu Sekcije Mladi advokati Vojvodine

705,45 KBPreuzmite

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema AK Vojvodine

5,24 MBPreuzmite

Pravila o radu Odbora advokatskih pripravnika (prečišćen tekst)

1,36 MBPreuzmite

 

Osiguranje advokata 2023-2024:

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

1,19 MBPreuzmite

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

6,48 MBPreuzmite

 

Osiguranje advokata 2022/2023:

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

6,48 MBPreuzmite

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

1,71 MBPreuzmite

Ugovor o osiguranju

1,16 MBPreuzmite

Informacije o karakteristikama usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata

1,13 MBPreuzmite

 

Osiguranje advokata 2021/2022:

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

1,68 MBPreuzmite

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

230,39 KBPreuzmite

 

Osiguranje advokata 2020/2021:

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

168,08 KBPreuzmite

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

808,82 KBPreuzmite

 

Osiguranje advokata 2019/2020:

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

108,33 KBPreuzmite

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

755,76 KBPreuzmite

Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja

1,84 MBPreuzmite

Ugovor o osiguranju advokata

2,75 MBPreuzmite

Ponuda za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata

100,71 KBPreuzmite

 

Osiguranje advokata 2018/2019:

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

3,06 MBPreuzmite

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

850,81 KBPreuzmite

Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja

1,84 MBPreuzmite

Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja – važne informacije

1,59 MBPreuzmite

Ugovor o osiguranju advokata

2,61 MBPreuzmite

Ponuda za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata

98,59 KBPreuzmite