Dokumenta

 

Odavde možete preuzeti Akta i Propise:

Zakon o advokaturi

166,00 KBPreuzmite

Statut Advokatske komore Srbije

84,71 KBPreuzmite

Statut Advokatske komore Vojvodine

513,17 KBPreuzmite

Izmene i dopune Statuta AK Vojvodine 23.05.2019. godine

335,33 KBPreuzmite

Kodeks profesionalne etike advokata

164,50 KBPreuzmite

Pravilnik o Akademiji Advokatske Komore Vojvodine

2,61 MBPreuzmite

Pravilnik o Advokatskoj Akademiji Advokatske Komore Srbije

1,28 MBPreuzmite

Pravilnik o advokatskom ispitu

2,51 MBPreuzmite

Kodeks advokatske etike Evropske unije

7,70 MBPreuzmite

Osnovni principi o ulozi advokata

10,44 MBPreuzmite

Međunarodna Konvencija o zaštiti prava odbrane

1,56 MBPreuzmite

Sloboda obavljanja advokatske profesije

8,81 MBPreuzmite

Pravila i preporuka o odevanju

1,44 MBPreuzmite

Izmena odredaba Pravilnika o Advokatskoj akademiji

136,02 KBPreuzmite

Izmena odredaba Pravilnika o advokatskom ispitu

173,18 KBPreuzmite

Poslovnik o radu Skupštine AK Vojvodine 2017. godina

210,50 KBPreuzmite

Pravilnik o radu Posmrtnog fonda AK Vojvodine

200,00 KBPreuzmite

Poslovnik Upravnog odbora AK Vojvodine

56,00 KBPreuzmite

Pravilnik o radu Centra za medijaciju Advokatske komore Vojvodine

5,10 MBPreuzmite

Pravilnik o radu Potpornog fonda Advokatske komore Vojvodine

2,83 MBPreuzmite

Pravilnik o naknadama za rad predavača, mentora, ispitivača i drugih učesnika u radu Akademije AKV

2,09 MBPreuzmite

 

Osiguranje advokata 2019/2020:

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

108,33 KBPreuzmite

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

755,76 KBPreuzmite

Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja

1,84 MBPreuzmite

Ugovor o osiguranju advokata

2,75 MBPreuzmite

Ponuda za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata

100,71 KBPreuzmite

 

Osiguranje advokata 2018/2019:

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

3,06 MBPreuzmite

Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti

850,81 KBPreuzmite

Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja

1,84 MBPreuzmite

Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja – važne informacije

1,59 MBPreuzmite

Ugovor o osiguranju advokata

2,61 MBPreuzmite

Ponuda za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata

98,59 KBPreuzmite