admin

Istorijat

Advokatska komora Vojvodine, tada pod nazivom Advokatska komora u Novom Sadu, osnovana je 03.03.1921. godine na Osnivačkoj skupštini na kojoj su uzeli učešće advokati sa teritorije Banata, Baranje i Bačke. Za prvog predsednika Komore izabran je dr Stevan Adamović, advokat u Novom Sadu. Nakon isteka njegovog mandata, predsednici Upravnog odbora Advokatske komore bili su:

 • dr Aleksandar Moč (1945)
 • dr Slavko Županski (1947-1949)
 • dr Vojin Carić (1949-1950)
 • Albe Filipović (1950-1951)
 • Jovan S. Jegdić (1951-1955)
 • Milorad Botić (1955-1970)
 • dr Jožef Varadi (1970-1973)
 • Josip Kujunđić (1973-1976)
 • Borivoj Jekić (1976-1982) i (1985-1988)
 • Milan Miković (1982-1985)
 • Stevan Rončević (1988-1992)
 • Đorđe Veber (1992-1998)
 • dr Slobodan Beljanski (1998-2007)
 • Vulić Branislav (2007-2014)
 • Sikimić Srđan (2014-2017)
 • Beljanski Vladimir (2017. godine i danas)

Novi, današnji naziv, Advokatska komora Vojvodine dobija na prvoj redovnoj Godišnjoj skupštini advokatske Komore, održanoj posle Drugog svetskog rata 22.06.1947. godine u Novom Sadu.

Zalažući se za principe poštovanja ljudskih prava, ustavnosti i zakonitosti, od svog osnivanja do danas, Advokatska komora deluje samostalno, mada je novim Zakonom o advokaturi iz 1998. godine po prvi put prećutana kao advokatska komora. Jedina je Advokatska komora u Jugoslaviji koja je član Medjunarodne unije advokata i stalni član Bečke predsedničke Konferencije advokatskih komora Evropa.

Osim strogo profesionalnih problema Advokatska komora Vojvodine poznata je i kao stipendista studenata Pravnog fakulteta i jedan od osnivača Fonda za stipendiranje darovitih studenata, kao izdavač značajnih publikacija, kao sponzor niza humanitarnih akcija i kao promoter na Katedri Advokatske komore Vojvodine knjiga iz oblasti prava, sociologije i ekonomije.