05.10.2022.
Tribina: Radna eksploatacija kao oblik trgovine ljudima

Video

29.09.2022.
Tribina: Posao advokatskog pripravnika i poziv advokata

Video

02.02.2022.
Tribina: USTAVNE PROMENE – PROMENE U PRAVOSUĐU(?)

Video

30.09.2020.
Tribina: Prekovremeni rad i uvećana zarada

Video

26.02.2020.
Tribina: Poništaj odluke o prestanku radnog odnosa pred Ustavnim sudom

Video

19.02.2020.
Tribina: Troškovi krivičnog postupka

Video

12.02.2020.
Tribina: Sistem pretpostavljene krivice ili krivica kao pogrešno ponašanje?

Video

13.11.2019.
Tribina: Troškovi parničnog postupka

Video

30.10.2019.
Tribina: Postavljanje branilaca po službenoj dužnosti, rad kol centra – deo #1

Video

30.10.2019.
Tribina: Postavljanje branilaca po službenoj dužnosti, rad kol centra – deo #2

Video

16.10.2019.
Tribina: Interpretacija DNK dokaza u sudskom postupku

Video

25.09.2019.
Tribina: Odgovornost poslodavca za povredu na radu i veštačenje radne sposobnosti u sudskoj praksi

Video

23.03.2019.
Predstavljanje knjige “Dogodilo se u Ečkoj” – Tibor Varadi

Video

17.03.2019.
Tribina: “Odnos zakona i kolektivnog ugovora”

Video

16.05.2018.
Tribina: “Poreske implikacije transakcija u privredi“

Video

09.05.2018.
Tribina: Medijacija i advokatura

Video

25.04.2018.
Tribina: Ustavne promene – položaj advokature

Video

18.04.2018.
Tribina: Porodično pravo 21. veka

Video