13.11.2019.
Tribina: Troškovi parničnog postupka

Video

30.10.2019.
Tribina: Postavljanje branilaca po službenoj dužnosti, rad kol centra – deo #1

Video

30.10.2019.
Tribina: Postavljanje branilaca po službenoj dužnosti, rad kol centra – deo #2

Video

16.10.2019.
Tribina: Interpretacija DNK dokaza u sudskom postupku

Video

25.09.2019.
Tribina: Odgovornost poslodavca za povredu na radu i veštačenje radne sposobnosti u sudskoj praksi

Video

23.03.2019.
Predstavljanje knjige “Dogodilo se u Ečkoj” – Tibor Varadi

Video

17.03.2019.
Tribina: “Odnos zakona i kolektivnog ugovora”

Video

16.05.2018.
Tribina: “Poreske implikacije transakcija u privredi“

Video

09.05.2018.
Tribina: Medijacija i advokatura

Video

25.04.2018.
Tribina: Ustavne promene – položaj advokature

Video

18.04.2018.
Tribina: Porodično pravo 21. veka

Video