Uroš Pajić

Akademija Advokatske komore Vojvodine obaveštava o održavanju Opšteg Seminara „Posebna revizija u parničnom postupku“ na Pravnom fakultetu u Novom Sadu

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas o održavanju Opšteg Seminara „Posebna revizija u parničnom postupku“ koji će se održati u petak, 14. juna 2024. sa početkom u 18 časova u Svečanoj sali Pravnog fakulteta u Novom Sadu, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i pozivamo vas da na istom učestvujete.

Uvodničari će biti Tatjana Miljuš, sudija Vrhovnog suda i dr Marko S. Knežević, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

 

Sa poštovanjem,

Akademija Advokatske komore Vojvodine