Dusan Belic

Advokatski rokovnici za 2022. godinu za sve advokate

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da je Advokatska komora Vojvodine povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja Advokatske komore sa sedištem u Novom Sadu, obezbedila za sve svoje članove advokatske rokovnike za 2022. godinu.

Radi se o personalizovanim advokatskim rokovnicima A-5 formata u kožnom povezu, sa grbom Advokatske komore i kratkim istorijatom, koji sadrže mesečni sistem, sedmični sistem, evidenciju, sudske takse, advokatsku, javnobeležničku i javnoizvršilačku tarifu, sa dodatnim prilozima.

U prilogu možete pogledati izgled rokovnika, dok će svi članovi biti blagovremeno obavešteni o načinu podele rokovnika.