admin

ADVOKATSKI ISPIT U SEPTEMBARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u septembarskom ispitnom roku obaviće se dana 19. septembra (sreda) 2012. godine, sa početkom u 16 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 23. avgust 2012. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine