admin

ADVOKATSKI ISPIT U SEPTEMBARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u junskom ispitnom roku obaviće se 10, 11. i 12. septembra (utorak, sreda, četvrtak) 2013. godine, sa početkom u 17 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I, prema sledećem spisku:

10. septembar
11. septembar
12. septembar

Novi Sad, 07. jun 2013. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine