admin

ADVOKATSKI ISPIT U OKTOBARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u oktobarskom ispitnom roku obaviće se dana 11. oktobra (četvrtak) 2012. godine, sa početkom u 16 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/I.

Novi Sad, 2. oktobar 2012. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine