admin

ADVOKATSKI ISPIT U OKTOBARSKOM ROKU

Polaganje advokatskog ispita u oktobarskom ispitnom roku obaviće se 20. oktobra (utorak) 2015. godine, sa početkom u 16,30 časova, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, Zmaj Jovina 20/1.

Novi Sad, 08. oktobar 2015. godine
Administracija Advokatske komore Vojvodine